รางวัลการแข่งขันเทคนิคการพูด "สร้างทูตเยาวชน" ชุมชนไม้มีค่า ครั้งที่ 1 (1st TED Talks & Guardians of the Forest)

หมวดหมู่ข่าว: ma-กิจกรรมนักศึกษา

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ

นายนาวิน วรเวก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี

ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันเทคนิคการพูด "สร้างทูตเยาวชน" ชุมชนไม้มีค่า ครั้งที่ 1 (1st TED Talks & Guardians of the Forest)
จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานฟอรั่มไม้มีค่า ภายใต้ Theme "สร้างเสน่ห์ชุมชนสีเขียว: Enchanting Green Community"
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

Watch this live video on Facebook

Congratulations
Mr. Navin Worawek, 2nd year student, School of Management Accounting major

who received an honorable mention Speaking technique competition (1st TED Talks & Guardians of the Forest)
Organized by the National Research Council of Thailand 
On January 16, 2024 at Centara Grand Hotel and Bangkok Convention Center Central World

#Pr_SoM

 |   |  80 ครั้ง