ต้อนรับคณะจาก Accounting Research Institute, Universiti Teknologi MARA

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

6 มีนาคม 2567

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับคณะจาก Accounting Research Institute, Universiti Teknologi MARA หารือในการทำความร่วมมือด้านวิชาการ เวลา 09.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการจัดการ

School of Management, Mae Fah Luang University welcomes the group from the Accounting Research Institute, Universiti Teknologi MARA to discuss academic cooperation from 9:30 a.m. - 1:00 p.m. at the School of Management Meeting room. 

 |   |  39 ครั้ง