เอกสารคู่มือมาตรฐานการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักวิชาการจัดการ

หมวดหมู่ข่าว: ma-ประกาศ

      ทางสำนักวิชาการจัดการ ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้รับทราบขั้นตอนงานให้บริการการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ในเอกสารตามลิ้งค์นี้

drive.google.com/file/d/1pozH64LVubyLApCl69qW_k3qkvYZcqRF/view

 |   |  1016 ครั้ง